Vardiya Bazında Geçiş Kontrol Sistemi

Bizmanager içindeki bütün modüllerin biribirleriyle entegre çalışabildiği, tek bir veri tabanı bütünlüğüdür. Bunun sonucu olarak, puantaj modülünde tanımlanmış vardiya planları geçiş kontrol modülünde bir karar mekanizması olarak çalışabilir. Kurumsal süreçler doğrultusunda gerek duyulduğunda, vardiyasında olmayan kişilerin istenilen noktalardaki geçişleri engellenir ve sadece vardiyasında olanlar giriş çıkış yapabilirler.