İşçi Sağlığı Kontrol Sistemi

 

İşçi vizite işlemlerinin talepten izin oluşumuna kadar, departman yetkilisi ve işyeri hekimi tarafından online takip edilmesine olanak sağlar.

 

Viziteye çıkacak personel talebi departman müdürü tarafından sisteme girilerek viziteye sevk edilir. İşyeri hekimi viziteleri anlık olarak izleyerek teşhis ve tedaviyi tamamladıktan sonra rapor ve sevk gibi izin işlemlerini sistem üzerinden kendisi yapar. Verilen günlük ve saatlik izinler kişilerin izin dosyalarına otomatik olarak işlenir ve vizite durumu belirlenir. Vizite işlemleri ve verilen izinler sistemden online olarak takip edilebilir ve izin raporları oluşturulabilir.