Görevlendirme ve Mailing Modülü

"Görev Panel” ile işlemler ve raporlara yönelik zamanlanmış görevlerin tanımlanabilmesi.

"Mail Panel” ile zamanlanmış görevlerde yer alan raporların tanımlanmış olan kişi ve/veya kişilere otomatik gönderilmesi.