14.02.2016
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ LİV HOSPİTAL

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ LİV HOSPİTAL da Hemşire çağrı, Yangın alarm ve Acil Anons sistemi devreye alınmıştır.